statinėti

statinėti
statinė́ti, -ė́ja, -ė́jo Rtr, ; L iter. dem. statyti: 1. , NdŽ, Km Statinė́k pėdus į mendelius, į gubas, į rikes J. Kirtikai kerta, griebikės griebia, o tas pats ūkinykas statinėjo pėdus BsPIV133(Brt). Statinė́jom statinė́jom abi rugius – suvirtę [kuorai] Klt. Linus statinė́ja Dg. Kai patekau už bernelio, už didžio vargelio, viena pjoviau, viena rišiau, viena statinėjau LTR(Brž). 2. N, K, NdŽ Kam an žemės maistą statinė́ji, a nėra lentynų?! Krš. Visur statinė́jo tą staliuką LB184. Algis sėdi atokiau, statinėja šachmatų figūras A.Gric. | refl. tr.: Vilkos, į pastoges [javus] vežės, statinė́jos, paliko su duona [lietingais metais] Krš. ║ Steponas statinėjo arbatos stiklus, taureles ir saldumynus V.Myk­Put. 3. NdŽ iter. dem. statyti 5: Ant tos vietos sav kitas naujas ir pakampių bažnyčias statinė́ja DP323. 4. iter. dem. statyti 7: Aš juk mačiau šią žiemą, kad kažkas kilpas statinėja miške . 5. iter. dem. statyti 15: Jaučiais vežė ir armotas, kap karas buvo, an arklių tik raiti, o jaučiais statinė́j[o] Kls.
◊ akìs statinė́ti
1. Trš ginčytis, priešintis: Ko akès statinė́ji pryš vyresnį?! Krš. Ko čia pradėjai akis statinėti prieš seną žmogų?! KlK8,70(Jnš). Man tokio šeimynojaus nereik, katras priš muni akìs statinė̃tų Užv. Ko čia statinė́ji akìs – nė žodžio negali pasakyt! Pkr.
2. užsipulti: Atpuolęs Martinkus statinėja akis, spigina: – Mano plūgas, mano! Žem.
3. Lk piktai žiūrėti, skersakiuoti.
nósį statinė́ti didžiuotis: Kas per daug, tai per daug – teip nosį statinėti, nėmaž nenusižeminti… Žem.
ragùs statinė́ti šiauštis, prieštarauti: Ką tus ragùs čia statinė́ji priš muni? Trk.
\ statinėti; apstatinėti; atstatinėti; įstatinėti; išstatinėti; nustatinėti; pastatinėti; perstatinėti; pristatinėti; sustatinėti; užstatinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • statinėti — vksm. Výrai sãlėje tvar̃kė súolus, statinėjo kėdès …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apstatinėti — KŽ; M, Ser iter. dem. apstatyti 1. statinėti; apstatinėti; atstatinėti; įstatinėti; išstatinėti; nustatinėti; pastatinėti; perstatinėti; pristatinėti; sus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atstatinėti — 1. tr. atitaisinėti ką sugriauta, užversta: Lig pietų gubas atstatinėjom – vėjas buvo išvartaliojęs Vkš. Atstatinėsu [išvagotus] sėtinius, ka nenūgeltonuotų Pj. 2. iter. dem. atstatyti 3: Tėvas iš pradžių vaipės, alkūnę atstatinėjo. Paskui ėmė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dagus — 2 dagùs, ì adj. (4) 1. dygus, badus: Šitie kviečiai labai dãgūs statinėti, juose labai daug usnių yra Žvr. Dagì rugiena Plut. Dãgūs grumstai Gs. Dagioji kryklė LL252. dagù n.: Basam vaikščiot po rugieną dagù Snt. 2. aštrus, žvarbus, kandus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griozdauti — griozdauti, auja ( auna), avo tr., intr. Š kraustyti, statinėti ką baldantis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išstatinėti — Rtr 1. M, Š, Ser, DŽ, KŽ iter. dem. išstatyti 3: Ar jau išstatinėjot durpes? Lzd. 2. iter. dem. išstatyti 4: Tas dar yra minėtinu, jog lietuviai, kalnėnai ir žemaičiai, neturėjo nė kokių stabų ir paveikslų savo dievų, žinyčiose išstatinėtų, kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lygti — 1 lygti, sta, o tr., intr. 1. Klp tartis dėl kainos, derėti perkant, parduodant: Lygo keliose vietose, pagaliau nupirko jauną ožkutę su šviežiu pienu LzP. Aš važiuodamas lygau arklį J.Jabl. Sakyk, kiek prašai, o tada imsiu lygti I.Simon. Turu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nustatinėti — KŽ 1. iter. dem. nustatyti 2: Paskui jis (vaistininkas) nužvelgė lentynas, nustatinėtas buteliukais V.Bub. Tenai pataisyta lova, pasieniais nustatinėtos skrynios, skrynikės, spintos Žem. 2. iter. dem. nustatyti 6: Fotografuojant negalima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastatinėti — KŽ; M iter. dem. pastatyti: 1. SD1128 Išeisi rugių vasarą pastatinėti Pvn. Eisiu, pastatinėsiu da kiek aviželių Klt. 2. Ertmėse pastatinėti auliai bičių Žem. statinėti; apstatinėti; atstatinėti; įs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perstatinėti — KŽ; M iter. dem. perstatyti: 1. Puodus ar dubenis ėmė į rankas po kelis kartus, statė ant stalo, vėl perstatinėjo J.Balt. ║ Jau jo arklys tik ką kojas perstatinėja Švnč. 2. Ser Ir likusiose sodybose trobesiai buvo perstatinėjami, didinant tarp jų …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”